Privacy

Privacyverklaring

Shiatsu Praktijk Westland, gevestigd aan Middel Broekweg 122, 2675 KJ te Honselersdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring

Shiatsu Praktijk Westland respecteert uw privacy en zal er alles aan doen om vertrouwelijk om te gaan met de informatie die u bij mij aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens neem ik de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeer ik u over de wijze waarop ik met uw gegevens omgaan. Ik raad u aan dit privacy reglement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@shiatsuwestland.nl

Voor een juiste behandeling is het van belang dat ik (uw behandelend therapeut) een dossier aanleg. De door u verstrekte persoons- en medische gegevens gebruik ik  in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan. Ik bewaar en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Ik verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Shiatsu Praktijk Westland persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens de praktijk voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Shiatsu Praktijk Westland worden bewaard.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

·        Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

·        Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

·        Bewaartermijn: 15 jaar volgens wet WBGO

Doeleinde: Afspraak maken (online en-/of telefonisch) en Herinneringsemail

·        Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer.

·        Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

·        Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Financiële Administratie

·        Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum,

·        Grondslag: Wettelijke verplichting

·        Bewaartermijn: 15 jaar volgens wet WBGO

Doeleinde: Facturatie

·        Gegevens NAW-gegevens, geboortedatum, datum van behandeling, korte omschrijving van de behandeling en de kosten van de behandeling