Klachtencommissie

Mocht u, ondanks de goede verzorging en behandelingen, een klacht hebben, dan kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie De CAMCoop.
(De CAMCoop is een samenwerkingsverband van Beroepsorganisaties in het complementair-alternatieve zorgveld).
Het is natuurlijk het beste wanneer u het eerst zelf met ons kunt oplossen. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door tekort aan communicatie.
Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit.

CAMCoöp Logo met Beeldmerk

 

 

Postadres
Tienbundersweg 36
6321 CR Wijlre

Mailadres